Лікування злоякісних первинних та метастатичних вторинних пухлин кісток

img6

Мета: Підвищити ефективність лікування хворих на злоякісні первинні та метастатичні вторинні пухлини кісток
Матеріали та методи: Проаналізовані результати лікування 274 хворих на первинні та вторинні пухлини кісток. Первинні злоякісні пухлини кісток діагностовано у 233 хворих, вторинні ураження кісток встановлено – 40. При первинних злоякісних пухлинах кісток хворі отримали комбіноване або комплексне лікування: поліхіміотерапію (ПХТ), променеву терапію (ПТ), оперативне втручання, при вторинних метастатичних пухлинах – комплексное лікування (ПХТ, ПТ, оперативне втручання, імунотерапія, гормонотерапія, бісфосфонати). В лікуванні первинних пухлинах застосована неоад’ювантна внутрішньоартеріальна ПХТ (2 — 4 курси) або внутрішньовенно високодозовий метотрексат, потім органозберігаюча операція. При саркомі Юїнга та лімфомі кістки застосована передопераційна ПТ до СОД 40 Гр, одночасно внутрішньовенна ПХТ 4-6 курсів, через 21 день органозберігаюча операція, в післяопераційному періоді курси внутрішньовенної ПХТ. При хірургічному лікуванні первинних злоякісних пухлинах кісток (остеогенна саркома, хондросаркома, злоякісна гігантоклітинна пухлина, ангіосаркома) виконано ендопротезування суглоба у 227 хворих, застосовані апарати зовнішньої фіксації – 7. При вторинних пухлинних ураженнях кісток (метастази рака нирки, легені, молочної залози, передміхурової залози, щитовидної залози, саркоми матки) виконано резекцію сегмента кістки та ендопротезування суглобів у 15 хворих, застосований поліметилметакрилат з металоостеосинтезом (накістний, інтрамедулярний, аппарати зовнішньої фіксації) – 25.
Після операції вивчався лікувальний патоморфоз (A.G. Huvos, 1991 р. ), функція прооперованої кінцівки (W. F. Еnneking, 1993 р. ).
Отримані результати: В результаті лікування хворих на злоякісні первинні пухлини кісток ускладнення виявлено у 12%, рецидиви – 12%, метастази – 34%, трирічна виживаність склала –78%, п’ятирічна виживаність – 67%.
В результаті лікування хворих на метастатичні вторинні пухлини кісток ускладнення виявлено у 2 (6,1%) хворих, прогресування захворювання (нові метастази в кістках та легенях) – 10 (13,5%), померло – 10 (13,5%) пацієнтів.
Висновки: Застосування комбінованого та комплексного лікування первинних та вторинних пухлин кісток сприяє підвищенню показників виживаності та якості життя даної категорії хворих. Виконання органозберігаючих хірургічних втручань при первинних і метастатичних пухлинах кісток дозволило відновити функцію і опороздатність кінцівки.
Використання поліметилметакрилату є ефективним методом хірургічного лікування хворих з метастатичними пухлинами кісток.
Ендопротезування є основним методом лікування при злоякісних первинних пухлинах кісток, а при метастатичному ураженні кісток є методом вибору.
Проведення комплексного лікування хворих з метастатичним ураженням кісток дозволило поліпшити якість і тривалість життя даної категорії хворих.

метастазы фото