img6

проаналізовані результати лікування 274 хворих на первинні та вторинні пухлини кісток. Первинні злоякісні пухлини кісток діагностовано у 233 хворих, вторинні ураження кісток встановлено – у 40.
Застосування комбінованого та комплексного лікування первинних та вторинних пухлин кісток сприяє підвищенню показників виживаності та якості життя даної категорії хворих. Виконання органозберігаючих хірургічних втручань при первинних і метастатичних пухлинах кісток дозволило відновити функцію і опороздатність кінцівки.

Read More